เทศบาลตำบลทาสบเส้า

เทศบาลตำบลทาสบเส้า

เทศบาลตำบลทาสบเส้า
222 หมู่ 5 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5397-6018
เบอร์โทรสาร : 0-5397-6018 ต่อ 16