ที่อยู่

วัดทาสบเส้า
ชื่อวัด: วัดทาสบเส้า
ประเภทวัด: วัดราษฎร์/พัทธสีมา
นิกาย: มหานิกาย
พระภิกษุ: 7 รูป
สามเณร: 8 รูป
ลูกศิษย์วัด: 3 คน
ที่ตั้ง: เลขที่ 245 หมู่ 1 บ้านทาสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รหัสไปษณีย์ 51140
เนื้อที่: 5 ไร่ 9 งาน 59 ตารางวา
ผู้มอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน: เจ้าขจรศักดิ์ ณ ลําพูน
โทร: 08-1020-8816