วันพระวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีจอ

วันพระวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีจอ
เตรียมจิตเตรียมใจ ตักบาตรทำบุญ หาโอกาสเข้าวัดฟังธรรม
รักษาศีล คิดดีพูดดีทำดีเป็นมงคลของชีวิต