วันนี้วันพระ วันครูแห่งชาติ วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีระกา

“ฉันฝากเด็กชาวเขาเหล่านี้ด้วย ตัวฉันอยู่ไกล ครูดูแลด้วยนะ”

16 มกราคม วันครูแห่งชาติ

แม้เป็นเพียงพระราชดำรัสสั้นๆ ของพระองค์ แต่กลับสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแรงผลักดันในการทำหน้าที่ครูเพื่อประโยชน์ต่อแผ่นดินไทยต่อไปได้