คั่ยขี้ล่นหาขอน คั่ยนอนล่นหาสาด หมายถึง คนที่อยู่ไปวันๆอย่างไม่มี ความกระตือรือร้น ถึงเวลาจำเป็นจึง จะเตรียมตัว


คั่ยขี้ล่นหาขอน คั่ยนอนล่นหาสาด
หมายถึง คนที่อยู่ไปวันๆอย่างไม่มี
ความกระตือรือร้น ถึงเวลาจำเป็นจึง
จะเตรียมตัว