ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2562

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีกุน

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีกุน
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีกุน
วันอาสาฬหบูชาวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีกุน
วันเข้าพรรษาวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีกุน
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีกุน