วันพระวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีจอ

วันพระวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีจอ
เตรียมจิตเตรียมใจ ตักบาตรทำบุญ หาโอกาสเข้าวัดฟังธรรม
รักษาศีล คิดดีพูดดีทำดีเป็นมงคลของชีวิต

ครีษมายัน พ.ศ. 2561 (ซีกโลกเหนือ). พฤหัสบดี 21 มิถุนายน ทั้งหมดเป็นเวลาในเขตเวลาประเทศไทย.

ครีษมายัน พ.ศ. 2561 (ซีกโลกเหนือ). พฤหัสบดี 21 มิถุนายน ทั้งหมดเป็นเวลาในเขตเวลาประเทศไทย.

อักษรธรรมล้านนา

ข้อมูลจากวิกิพิเดีย


อักษรธรรมล้านนา
อักษรธรรมล้านนา หรือ ตัวเมือง อักขระธรรมล้านนา หรือ อักษรยวน ภาษาไทยกลางในอดีตเรียกว่า
ไทยเฉียง เป็นอักษรที่ใช้ในสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นเหนือ, ภาษาไทลื้อและภาษาเขิน นอกเหนือจากนี้
อักษรล้านนายังใช้กับลาวธรรม (หรือลาวเก่า) และภาษาถิ่นอื่นในคัมภีร์ใบลานพุทธและสมุดบันทึก อักษรนี้ยังเรียก
อักษรธรรมหรืออักษรยวน
ภาษาไทยถิ่นเหนือเป็นภาษาใกล้ชิดกับภาษาไทยและเป็นสมาชิกของตระกูลภาษาเชียงแสน
มีผู้พูดเกือบ 6,000,000 คนในภาคเหนือของประเทศไทย และหลายพันคนในประเทศลาว
ซึ่งมีจำนวนน้อยที่รู้อักษรล้านนา อักษรนี้ยังใช้อยู่ในพระสงฆ์อายุมาก ภาษาไทยถิ่นเหนือมี หก วรรณยุกต์
ขณะที่ภาษาไทยมี ห้า วรรณยุกต์ ทำให้การถอดเสียงเป็นอักษรไทยมีปัญหา

 

ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2561

ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2561
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561
แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีจอ
วันอัฏฐมีบูชา
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีจอ
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีจอ
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)