กิ๋นข้าวละนอน ผีปั๋นปอนวันละเจ็ดเตื้อ คือ คนที่ใช้ชีวิตแบบกิน ๆ นอน ๆ ขี้เกียจ ไม่รู้จักออกกำลังกาย มักมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอๆ

กิ๋นข้าวละนอน ผีปั๋นปอนวันละเจ็ดเตื้อ
คือ คนที่ใช้ชีวิตแบบกิน ๆ นอน ๆ ขี้เกียจ
ไม่รู้จักออกกำลังกาย มักมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอๆ