วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
การเล่นการพนัน
  มีโทษ 6 ประการคือ
– ผู้ชนะย่อมก่อเวร
– ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป
– ความเสื่อมทรัพย์ในปัจจุบัน
– ถ้อยคำของคนเล่นการพนัน ซึ่งไปพูดในที่ประชุมฟังไม่ขึ้น
– ถูกมิตรอำมาตย์หมิ่นประมาท
– ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย  เพราะเห็นว่า ชายนักเลงเล่นการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงภรรยาได้
การเล่นการพนันก็ทำให้เจริญความเป็นหนี้  เจริญศัตรู (ผู้ชนะก่อเวร)  เจริญชื่อเสียงไม่ดี  และเจริญอกุศล  และทำให้เสื่อมทรัพย์   เสื่อมจากคำพูดที่น่าเชื่อถือ   เสื่อมจากการได้คู่ครองที่ดี เป็นต้นครับ

ในกรณีคนซื้อหวย ไม่ได้ล่วงศีล เป็นเพียงอกุศลจิตเท่านั้นที่ออกมาทางกาย หรือวาจา เป็นต้น แต่ไม่ได้ล่วงศีลจนศีลขาดครับ ดังนั้นถามว่าเป็นบาปไหม เป็นครับ  แต่เป็นบาปที่ไม่มีกำลังมากจนทำให้ต้องตกนรก หรือไปอบายภูมิ  แต่ก็สะสมเป็นอุปนิสัยในความติดข้องมากขึ้น โลภะมากขึ้น ขออนุโมทนา ครับ

ข้อมูลต้นฉบับจาก
http://www.dhammahome.com/webboard/topic/25111