วันพระวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีระกา วันลอยกระทง

วันพระวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีระกา วันลอยกระทง