คั่ยขี้ล่นหาขอน คั่ยนอนล่นหาสาด หมายถึง คนที่อยู่ไปวันๆอย่างไม่มี ความกระตือรือร้น ถึงเวลาจำเป็นจึง จะเตรียมตัว


คั่ยขี้ล่นหาขอน คั่ยนอนล่นหาสาด
หมายถึง คนที่อยู่ไปวันๆอย่างไม่มี
ความกระตือรือร้น ถึงเวลาจำเป็นจึง
จะเตรียมตัว

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2560

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีระกา
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีระกา
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีระกา
 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีระกา

ปฏิทินวันพระ กันยายน 2560

ปฏิทินวันพระ กันยายน 2560
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีระกา
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีระกา
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีระกา
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีระกา