วันพระวันพุธที่ 13 กันยายน 2560แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีระกา

วันพระวันพุธที่ 13 กันยายน 2560แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีระกา
บ้านบ่ะมีฮั้ว หัวบ่ะมีผม นมบะ่มีเต้า เข้าหนมบ่ะมีใส้ มันบ่ะเปิง (บ้านไม่มีฮั้วหัวไม่มีเส้นผมนมไม่มีเต้าขนมไม่มีใส้มันไม่เหมาะสม) สุภาษิตนี้มีความหมายว่า การทำอะไร ๆ นั้นแค่ทำให้สำเร็จยังไม่พอ แต่จะต้องทำให้ดี และเหมาะสมกับสิ่งที่ทำตามสมควรด้วยเหมือนกับ บ้านถึงไม่มีรั้วก็อาศัยอยู่ได้ แต่ควรจะมีไว้ดีกว่าไม่มี เพื่อป้องกันการ บุกรุกและป้องกันขโมยขโจรได้ในระดับหนึ่ง…

อาขยานล้านนา

..๙..เหล้าสิบเหล้าบ่เท่าเหล้าเดือนเกี๋ยง ..๙..เสียงสิบเสียงบ่เท่าเสียงแม่หว้าง
..๙..ช้างสิบช้างบ่เท่าช้างเอราวัน ..๙..วันสิบวันบ่เท่าวันนี้วันเดียว
..๙..เหลี่ยมสิบเหลี่ยม บ่เต้าเหลี่ยมใบคา ..๙..หนาสิบหนา บ่เต้าหนากำอู้
..๙..จ๋นสิบจ๋น อย่าได้จ๋นความคิด ..๙..ผิดสิบผิด อย่าได้ผิดเมียท่าน
..๙..รั้นสิบรั้น อย่าได้รั้นเจ้านาย ..๙..ขายสิบขาย อย่าได้ขายแก่นตากิ๋น
..๙..หมิ่นสิบหมิ่น อย่าได้หมิ่นประมาท ..๙..ขาดสิบขาด อย่าได้ขาดทำบุญ
..๙..คุณสิบคุณ บ่อเต้าคุณป่อแม่ ..๙..แผ่สิบแผ่ บ่อเต้าแผ่เมตต๋า
..๙..หาสิบหา บ่อเต้าหาความรู้ ..๙..ชู้สิบชู้ บ่อเต้าเมียตั๋วเอง
..๙..เกรงสิบเกรง บ่อเต้าเกรงใจ๋ท่าน ..๙..ฝันสิบฝัน บ่อเต้าฝันเป็นจริง
..๙..ยิงสิบยิง บ่อเต้ายิงถูกเป้า ..๙..เฒ่าสิบเฒ่า บ่อเต้าเฒ่าคุณธรรม
..๙..จ๋ำสิบจ๋ำ บ่อเต้าจ๋ำใส่ใจ๋ ..๙..ใสสิบใส บ่อเต้าใสสะอาด
..๙..หาบสิบหาบ บ่อเต้าหาบความดี ..๙..มีสิบมี บ่อเต้ามีคุณธรรม
มาแลกเปลี่ยน กำจ้อย กำกลอน กั๋นเจ้า

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีระกา

วันพระ วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีระกา

เฒ่าแก่ค้าวบ่าป้าวหัวสี
จ่องใจ๊มันมี ขูดใส่ข้าวต้ม