วันพระวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีระกา

วันพระวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีระกา
เก็บผักหื้อเอาตึงเครือ เก็บบ่ะเขือหื้อเอาตึงขวั้น

วันนี้วันพระ วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีระกา

วันนี้วันพระ วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีระกา
ตุ๊ก(ทุกข์)บ่ได้กิ๋นบ่มีใผต๋ามไฟส่องต๊องตุ๊กบ่ได้นุ่งได้หย้องปี้น้องเปิ้นดูถูกดูแคลน