วันพระ วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีระกา ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวว่า ชีวิตที่ดีที่สุด คือ สงบ เย็น และเป็นประโยชน์

วันพระ วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีระกา

ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวว่า ชีวิตที่ดีที่สุด คือ สงบ เย็น และเป็นประโยชน์