วันพระ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก

วันพระ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก

จั๊บใจ๋แฮ้ง บ่แหน้นใจกา
จั๊บใจครูบา บ่จั๊บใจพระน้อย
จั๊บใจ๋แฮ้ง บ่แหน้นใจกา
จับใจหมอยา พยาธิบ่สู้
จั๊บใจ๋งู บ่จูใจ๋เขียด
จับใจ๋เปี๊ยด บ่จั๊บใจ๋ไม้กาน
จั๊บใจ๋หลาน ทรมานใจ๋อุ้ย
จั๊บใจฝ่อเซิ้ง บ่เปิงใจ๋ฝ่อเงี้ยว
พระครูวีรกิจสถาพร เจ้าอาวาสวัดทาสบเส้า

วันพระ วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก

คริสตศักราช2017 , มหาศักราช 1938-1939 2 , รัตนโกสินทร์ศก 235 – 236 2 อัฐศก จุลศักราช 1378 ถึง นพศก จุลศักราช 1379 2 , ปกติสุรทิน ปกติมาส ปกติวาร
วันพระ วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ” อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น ๘ ค่ำ, วันขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม ๘ ค่ำ และวันแรม ๑๕ ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม ๑๔ ค่ำ)