วันพระ วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีวอก

วันพระวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 แรม๘ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีวอก
ไม้ก๊ด ใจ๊แป๋งขอ
เหล็กงอ ใจ๊แป๋งเคียว
คนก๊ดอย่างเดียวแป๋งหยังบ่ได้
กล่าวคือต้นไม้ที่คดที่งอ ไม่ตรงสวยยังใช้ประโยชน์ได้
แม้แต่เหล็กที่คดงอก็ยังใช้ทำเคียวได้ แต่ถ้าเป็นคนที่คด
ที่โกงนั้นใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลย
damha14

วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา จะตกอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกายน

aaวันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา จะตกอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกายน ประเพณีนี้เป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานทีและเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาและสะเดาะเคราะห์ บางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก

วันลอยกระทง วันพระ วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีวอก

วันลอยกระทง วันพระ วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีวอก
untitled-1