ธรรมะประจำทุกวัน หมายเลข ๓

เพราะการสูญเสียพลัดพรากนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
เราทั้งหลายจึงควรระลึกรู้เสมอว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
และเกิดขึ้นได้กับทุกคน..
พระครูวีรกิจสถาพร เจ้าอาวาสวัดทาสบเส้า

damha04

ประมวลภาพพิธีบรรจุหัวใจพระพุทธะนะโมพุทธายะ ชุดที่ ๒

ประมวลภาพพิธีบรรจุหัวใจพระพุทธะนะโมพุทธายะ ชุดที่ ๒

(วันพระ)วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีวอก

(วันพระ)วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีวอก
จิตที่อ่อนแอ ย่อม ไหลกลิ้งไปตามกิเลสทำให้เกิดทุกข์
จิตที่สงบ ไม่หวั่นไหว ย่อมนำมาซึ่งการดับของทุกข์
จงหมั่นเพียร สงบจิต ระงับใจไว้ อยู่ทุกลมหายใจ…พระครูวีรกิจสถาพร เจ้าอาวาสวัดทาสบเส้า
damha03

ภาพวาดวัดทาสบเส้าจากความทรงจำของคนรุ่นเก่า เมื่อสมัยโบราณกว่าร้อยปี

ภาพวาดวัดทาสบเส้าเมื่อสมัยโบราณกว่าร้อยปี
photo
ในภาพจะเห็นว่ามีการใช้ช้างในการไถนา ซึ่งในปัจจุบันไม่มีอีกแล้ว น่าเสียจริง ๆ และบริเวณหน้าวัดจะมีสระน้ำและศาลาอยู่ สวยงามมาก

ภาพวาดวัดทาสบเส้าจากความทรงจำของคนรุ่นเก่า เมื่อสมัยโบราณกว่าร้อยปี

ภาพวาดวัดทาสบเส้าเมื่อสมัยโบราณกว่าร้อยปี
photo
ในภาพจะเห็นว่ามีการใช้ช้างในการไถนา ซึ่งในปัจจุบันไม่มีอีกแล้ว น่าเสียจริง ๆ และบริเวณหน้าวัดจะมีสระน้ำและศาลาอยู่ สวยงามมาก

วันพระ อังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีวอก

icondamhaวันพระ อังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีวอก
วันพระ, วันธรรมสวนะ, วันอุโบสถ คือวันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ” อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ มีเดือนละ 4 วัน คือ วันขึ้น 8 ค่ำ
วันขึ้น 15 ค่ำ วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำและ หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ
(ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม)

ธรรมะวันพระ วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีวอก

damha02
เมื่อมีความทุกข์ ความสุขจึงมีคุณค่า
ยามใดเมื่อทุกข์ พึงรู้ไว้ว่าเดี๋ยวสุขก็มา
ยามใดเมื่อสุข เดี๋ยวทุกข์ก็มา จงมีสติ
รับรู้ว่าทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกรรม
พระครูวีรกิจสถาพร เจ้าอาวาสวัดทาสบเส้า

ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม

ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2559
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีวอก
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีวอก
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีวอก
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559
แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีวอก
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559
แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีวอก