เรื่องทั้งหมดโดย admin admin

ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2561

ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2561
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีจอ
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีจอ
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561
แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีจอ

ประเพณี วันลอยกระทง 2561 วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ปีนี้ ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประเพณีวันลอยกระทง 2561
วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
ปีนี้ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีจอวันออกพรรษา

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีจอ
วันออกพรรษา ขอมูลจากวิกิ
เพื่อความเข้าใจ: วันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษา 3 เดือน ของพระภิกษุ ตามคัมภีร์เรียกว่า วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา นั้น ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เราเรียกกันว่า “วันออกพรรษา” ตามที่เข้าใจกันทั่วไปแต่ตามพระวินัยบัญญัติ พระภิกษุทั้งหลายยังต้องอยู่ในจำพรรษาในคืนวันนั้น (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) อีกคืนหนึ่ง จะไปค้างแรมที่อื่นเลยไม่ได้ ต้องให้ผ่านอรุณเข้าวันใหม่ (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11) เสียก่อน

สรุปว่า “วันออกพรรษา” ตามที่เรียกและเข้าใจกันทั่วไป (และจะกล่าวถึงต่อไปในบทความนี้) คือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ส่วน “วันออกพรรษาจริง” ตามพระวินัย คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11

“วันออกพรรษา” (ตามที่เข้าใจกัน) เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรม คือ การปวารณาในวันนี้ วันออกพรรษา (ออกปุริมพรรษา1) จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม) หลังวันเข้าพรรษา 3 เดือน ตามปฏิทินจันทรคติไทย

การปวารณา[1] ถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสำหรับพระภิกษุโดยเฉพาะ เรียกว่า เป็นญัตติกรรมวาจา (สังฆกรรม) ประเภทหนึ่ง ให้โอกาสแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันตลอดไตรมาส (3 เดือน) สามารถว่ากล่าวตักเตือนและชี้ข้อบกพร่องแก่กันและกันได้โดยเสมอภาค ด้วยจิตที่ปรารถนาดีซึ่งกันและกัน เพื่อให้พระสงฆ์ที่ถูกตักเตือนมีโอกาสรับรู้ข้อบกพร่องของตนและนำข้อบกพร่องไปแก้ไขปรับปรุงตัวให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อถึงวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่ตนเองที่ตั้งใจปฏิบัติตนเป็นอุบาสก-อุบาสิกา ส่วนพระสงฆ์จำพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบไตรมาส (3 เดือน) หรือในวันถัดไปคือ วันออกพรรษา(จริง) (คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11) พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยนิยมไปทำบุญตักบาตร เรียกว่า บุญเทศกาลบาตรเทโว หรือ บาตรเทโวโรหณะ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าวว่า พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเทวโลก ลงมายังโลกมนุษย์หลังจากการโปรดเทพบุตร อดีตพระพุทธมารดา พระนางสิริมหามายา บนสวรรค์ดาวดึงส์ (ชั้นที่ 2) ในพรรษาที่ 7 เสด็จลงมายังเมืองสังกัสสะ[2] พร้อมกับทรงแสดงไตรโลกวิวรณปาฏิหาริย์ (ทรงปาฏิหาริย์เปิดโลกทั้ง 3. สวรรค์,นรก,โลก) [3]

กฐินกาล คือ ช่วงเวลาที่ทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้ เริ่มตั้งแต่ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (วันลอยกระทง) เป็นช่วงเวลากฐินกาลตามพระวินัยปิฎกเถรวาท ในช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานกฐินประจำปี เป็นการนำผ้าจีวร ถวายพระพุทธรูปและพระสงฆ์ในวัดต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นงานบำเพ็ญกุศลที่ได้บุญกุศลมากงานหนึ่ง

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2561

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2561
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีจอ
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีจอ
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีจอ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีจอ

วันพระวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีจอ

วันพระวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีจอ
เตรียมจิตเตรียมใจ ตักบาตรทำบุญ หาโอกาสเข้าวัดฟังธรรม
รักษาศีล คิดดีพูดดีทำดีเป็นมงคลของชีวิต

ครีษมายัน พ.ศ. 2561 (ซีกโลกเหนือ). พฤหัสบดี 21 มิถุนายน ทั้งหมดเป็นเวลาในเขตเวลาประเทศไทย.

ครีษมายัน พ.ศ. 2561 (ซีกโลกเหนือ). พฤหัสบดี 21 มิถุนายน ทั้งหมดเป็นเวลาในเขตเวลาประเทศไทย.